Nyheter

Alt klart for importstopp av bosettervarer

Etter Miljøpartiet De Grønnes initiativ i bystyret ligger alt til rette for at Bodø kommune sier nei til kjøp av varer fra områder under folkerettsstridig okkupas...

Reparer mer!

De skryter ikke. De annonserer ikke. De jobber i bortgjemte bakgårder og kjellere. Vi presenterer reparatørene i Bodø!

...

Ingen løsning for Gøya

Denne uka behandlet fylkestinget handlingsdelen til regional transportplan 2018-2029. Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om å prioritere gang- og sykkelvei og Gø...

Bodø skal bort fra verstingliste

NRK har i vår satt søkelys på norske kommuners evne til å overholde kravene til rensing av avløp. En rekke kommuner, deriblant Bodø, bryter rensekravene. Kloakk ...

Bodø sier nei til heliumballonger

Fra 1. juni skal det ikke lenger gis tillatelse til organiserte ballongslipp og gatesalg av heliumballonger. Det er klart etter torsdagens bystyremøte.

...
Miljøpartiet De Grønne

Grønn 1. mai i Bodø

I dag, på arbeidernes dag, har Miljøpartiet De Grønne i Bodø markert solidaritet med folk hjemme og ute, med naturen, og med dem som kommer etter oss.

...