Fotocredit:

De Grønne vil prioritere gang- og sykkelvei i Gøya

Miljøpartiet De Grønne i Bodø krever at gang- og sykkelvei langs fylkesvei 17 fra Godøystraumen til Saltstraumen tas inn i regional transportplan for Nordland. Det vedtok lokallagets årsmøte lørdag kveld.

18. januar, 2020

– Små lokalsamfunn som Gøya blir fort skadelidende når forventninger om økt mobilitet, redusert reisetid og sentralisering trumfer andre hensyn i samferdselspolitikken. Et minstekrav må være at vegeier Nordland fylkeskommune gjør det som er mulig for å ivareta trafikksikkerheten, heter det i en uttalelse fra årsmøtet.

Årsmøtet krever også at gatelyset på strekningen beholdes, stikk i strid med vedtaket Bodø bystyre gjorde i 2016.

Nå sendes vedtaket videre for behandling på årsmøtet til Nordland MDG i Narvik i februar.

Les hele uttalelsen under.

 

Fylkeskommunen må sikre oppstart av gang- og sykkelvei over Gøya

I en årrekke har lokalbefolkninga på Godøy (Gøya) stått på for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø. På fylkesvei 17, som skjærer gjennom bygda, har trafikken nærmest eksplodert de siste åra. Hyppige fartskontroller viser at bilistene holder høy fart på strekningen.

I juni 2017 behandlet Nordland fylkesting et forslag fra Miljøpartiet De Grønne om å prioritere gang- og sykkelveien i handlingsdelen til regional transportplan. Forslaget ble nedstemt på fylkestinget.

Små lokalsamfunn som Gøya blir fort skadelidende når forventninger om økt mobilitet, redusert reisetid og sentralisering trumfer andre hensyn i samferdselspolitikken. Et minstekrav må være at vegeier Nordland fylkeskommune gjør det som er mulig for å ivareta trafikksikkerheten.

Miljøpartiet De Grønne i Bodø

  • forventer at trafikksikkerhet får topp prioritet i ny regional transportplan (RTP)
  • ber Bodø kommune fortsette arbeidet opp mot Nordland fylkeskommune med sikte på å få ny gang- og sykkelvei over Gøya prioritert i ny RTP
  • krever at eksisterende gatelys langs fv. 17 i Gøya beholdes