Fotocredit:

Våre folkevalgte

Fra kommunevalget i 2023 består Bodø MDGs bystyregruppe av:

Håkon Møller

Bystyrerepresentant, nestleder i plan- og miljøutvalget, medlem av klagenemda, medlem av styringsgruppa for Bypakke Bodø, medlem av valgnemnda, medlem av sakkyndig klagenemnd for eiendomsskatt, medlem av brukerrådet ved Mørkved sykehjem, representant til KS’ fylkesmøte, vara til formannskapet, vara til valgstyret, vara til representantskapet for IRIS Salten IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, vara til 17. mai-utvalget, vara til samarbeidsutvalget ved Bankgata ungdomsskole

Tlf. 41542786, e-post hakonmoller@gmail.com

Astrid-Marie Silåmo

Første vara til bystyret, vara til velferdsutvalget, vara til råd for psykisk helse og ruspolitikk, vara til brukerrådet ved Sølvsuper

Harald Willumsen Østbø

Andre vara til bystyret, vara til kontrollutvalget, vara til KS’ fylkesmøte

Ilona Hellerud

Tredje vara til bystyret, vara til plan- og miljøutvalget, medlem av samarbeidsutvalget ved Hunstad ungdomsskole

Camilla Helgesen

Fjerde vara til bystyret, vara til plan- og miljøutvalget