Styret 2021

Bjørn Bjørstad Pedersen (f. 1980), leder

Bjørn er oppvokst ved Saltstraumen i Bodø, og er utdannet Sivilingeniør i Energi og Miljø fra NTNU i Trondheim. Han jobber med nettanalyser, langtidsplanlegging og kraftsystemutredninger i nettselskapet Arva AS.

I tillegg til vervet i MDG Bodø, er han også medlem av styret til fylkeslaget til MDG i Nordland

Bjørn er spesielt opptatt av energipolitikk.

Mobil: 959 46 132
E-post: bjornbjo@gmail.com

 

Bjørn Vidar Vangelsten (f. 1969), kasserer

Bjørn Vidar forsker på miljø og grønt skifte ved Nordlandsforskning. Han flyttet til Bodø i 2016, og har tidligere bodd i de aller fleste regioner i Norge i oppveksten og i forbindelse med studier og jobb. Han er utdannet bygningsingeniør og geotekniker ved NTNU og har tilleggsutdannelser i utviklingsstudier og økologisk økonomi. Han har tidligere forsket på risiko og samfunnssårbarhet relatert til naturkatastrofer.

I dag er han mest interessert i å bygge kunnskap om miljø- og klimatruslene vi står overfor, og hvordan vi kan utvikle oss som mennesker og samfunn til beste for både oss selv og naturen rundt oss.

Bjørn Vidar har vært medlem av MDG siden 2009. Han er gift med Amsale som opprinnelig er fra Etiopia, og sammen har de en datter på sju år.

Mobil: 992 54 275
Epost: b-v-v@online.no

 

Håkon Møller (f. 1982), sekretær

Håkon er født og oppvokst i Halden. Han ble politisk aktiv i Oslo, der han blant annet stiftet og ledet MDGs lokallag i bydelen Ullern.

Håkon har studert språk og historie ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Østfold. Han har tidligere jobbet som fagoversetter og korrekturleser, men har siden 2009 livnært seg som frilansmusiker. I politikken brenner han spesielt for arealplanlegging og samferdsel.

Håkon er De Grønnes gruppeleder i bystyret og leder for plan- og miljøutvalget i Bodø kommune.

Håkon har to sønner på seks og tre år.

Mobil: 415 42 786
E-post: hakonmoller@gmail.com

 

Astrid-Marie Silåmo (f. 1988), medlems- og arrangementsansvarlig

Mobil: 468 10 393
E-post: astrid.marie.liland@gmail.com

 

 

 

 

 

Marte Henriksen (f. 1980), styremedlem

Marte Henriksen er opprinnelig fra Mosjøen. Hun er utdannet faglærer i formgiving, kunst og håndverk, og har arbeidet på videregående skole i i det meste av sitt voksne liv. Nå arbeider hun på Karrieresenteret i Bodø, med unge voksne som skal fullføre videregående opplæring i samarbeid med Nav Bodø. Prosjektet heter Prosjekt fullført, og er for ungdom utenfor skole og jobb.

Marte er opptatt av miljø og klima, samt skole og inkluderingspolitikk.
Mobil: 97184943
E-post: martemachenriksen@gmail.com

 

 

Danielle Johanna Hansen (f. 2000), 1. vara

Mobil: 476 06 686
Epost: daniellejhansen@outlook.com

 

 

 

 

 

 

Paro N. Lyngmo (f. 1979), 2. vara

Paro er gründer og bodøværing. Hun er utdannet bachelor i musikk med fordypning i klassisk sang og har videreutdanning innen blant annet psykologi, pedagogisk veiledning, personalledelse og kommunikasjon (fra UiN og NTNU).

Til daglig er hun daglig leder / eier i Stemmeprakt AS, hvor hun jobber både musikalsk, som artist og pedagog, og med det egenutviklede formidlingskonseptet «Få det sagt».

Politisk interesserer Paro seg for oppvekst, skole, næringsliv og kultur. Hun representerer De Grønne i formannskapet og er fellesgruppeleder for samarbeidspartiene Ap, Sp, MDG, SV og KrF.

Paro har to gutter på 17 og 13 år.

Mobil: 971 74 367
Epost: paro@stemmeprakt.no

 

Kaja Langvik-Hansen (f. 1972), 3. vara

Kaja Langvik-Hansen er oppvokst på Hamarøy, og har nå bodd i Bodø siden 1998. I tillegg har hun bodd i Mo i Rana, Sørfold og Narvik. Hun arbeider med geomatikkarbeid inne bygg og anlegg. På fritiden går det i miljøarbeid og sykling. Hun er også vara til bystyret.

Kaja har valgt Miljøpartiet De Grønne fordi det endelig er et parti som gjør en forskjell i miljø- og klimapolitikken. De siste årene har hun vært aktiv i Naturvernforbundet. Her har de blant annet fokus på oppdrett, strandrydding, nedbygging av naturområder og andre lokale plansaker. Hun er også styremedlem i Jordvern Nordland. Hun vil bruke sin kompetanse på jordvern, natur og miljøarbeide for å styrke det lokale MDG-arbeidet.

Mobil: 95049679
E-post: kajalangvikhansen@gmail.com