Styret 2020

30. april, 2015

Bjørn Vidar Vangelsten (f. 1969), leder

Bjørn Vidar forsker på miljø og grønt skifte ved Nordlandsforskning. Han flyttet til Bodø i 2016, og har tidligere bodd i de aller fleste regioner i Norge i oppveksten og i forbindelse med studier og jobb. Han er utdannet bygningsingeniør og geotekniker ved NTNU og har tilleggsutdannelser i utviklingsstudier og økologisk økonomi. Han har tidligere forsket på risiko og samfunnssårbarhet relatert til naturkatastrofer.I dag er han mest interessert i å bygge kunnskap om miljø- og klimatruslene vi står overfor, og hvordan vi kan utvikle oss som mennesker og samfunn til beste for både oss selv og naturen rundt oss. Bjørn Vidar har vært medlem av MDG siden 2009. Han er gift med Amsale som opprinnelig er fra Etiopia, og sammen har de en datter på seks år.

Mobil: 992 54 275
Epost: b-v-v@online.no

 

Dag Bastholm (f. 1954), kasserer

Dag er født i Oslo, og utdannet arkitekt fra NTNU i Trondheim. Han har bodd i Bodø siden 1997, og jobber i Nordland Fylkeskommune i kultur-, miljø- og folkehelseetaten.

Politisk interesserer Dag seg for byutvikling, kulturpolitikk, regionalpolitikk, kulturminner, naturforvaltning, plan og arkitektur.

Mobil: 975 29 993
E-post: dagbastholm@gmail.com

 

 

Kaja Langvik-Hansen (f. 1972), sekretær

Kaja Langvik-Hansen er oppvokst på Hamarøy, og har nå bodd i Bodø siden 1998. I tillegg har hun bodd i Mo i Rana, Sørfold og Narvik. Hun arbeider med geomatikkarbeid inne bygg og anlegg. På fritiden går det i miljøarbeid og sykling.

Kaja har valgt Miljøpartiet De Grønne fordi det endelig er et parti som gjør en forskjell i miljø- og klimapolitikken. De siste årene har hun vært
aktiv i Naturvernforbundet. Her har de blant annet fokus på oppdrett, strandrydding, nedbygging av naturområder og andre lokale plansaker. Hun er også styremedlem i Jordvern Nordland og leder av  Naturvernforbundet i Salten. Hun vil bruke sin kompetanse på jordvern, natur og miljøarbeide for å styrke det lokale MDG arbeidet.

Mobil: 95049679
E-post: kajalangvikhansen@gmail.com

 

Lena Lindeberg (f. 1995), styremedlem

 

Håkon Møller (f. 1982), styremedlem

Håkon er født og oppvokst i Halden. Han ble politisk aktiv i Oslo, der han blant annet stiftet og ledet MDGs lokallag i bydelen Ullern.

Håkon har studert språk og historie ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Østfold. Han har tidligere jobbet som fagoversetter og korrekturleser, men har siden 2009 livnært seg som frilansmusiker. I politikken brenner han spesielt for arealplanlegging og samferdsel.

Håkon er De Grønnes gruppeleder i bystyret og leder for plan- og miljøutvalget i Bodø kommune.

Håkon har to sønner på 5 og 2 år.

Mobil: 415 42 786
E-post: hakonmoller@gmail.com

 

 

Paro N. Lyngmo (f. 1979), 1. vara og medlemsansvarlig

Paro er gründer og bodøværing. Hun er utdannet bachelor i musikk med fordypning i klassisk sang og har videreutdanning innen blant annet psykologi, pedagogisk veiledning, personalledelse og kommunikasjon (fra UiN og NTNU).

Til daglig er hun daglig leder / eier i Stemmeprakt AS, hvor hun jobber både musikalsk, som artist og pedagog, og med det egenutviklede formidlingskonseptet «Få det sagt».

Politisk interesserer Paro seg for oppvekst, skole, næringsliv og kultur. Hun representerer De Grønne i formannskapet og er fellesgruppeleder for Ap, Sp, MDG, SV og KrF.

Paro har to gutter på 16 og 12.

Mobil: 971 74 367
Epost: paro@stemmeprakt.no

 

Sissel Aronsen (f. 1961), 2. vara

 

 

Bjørn Barth Jacobsen (f. 1941), 3. vara

Bjørn er aktiv i Naturvernforbundet og Hørselshemmedes Landsforbund i tillegg til Miljøpartiet De Grønne. Han er utdannet sivilingeniør, historiker og sosiolog, og har jobbet i blant annet NRK, Shell, Kongsberg Våpenfabrikk, og som forfatter.

Bjørn er samboer, har fire barn og tolv barnebarn. Han er opptatt sykkel, korsang, og ikke minst fredsarbeid. Korsanger – 2.bass. Optimist.

Mobil 980 06 125