Lobbyregister

MØTER MED MILJØPARTIET DE GRØNNE I BODØ

14. juli, 2018

I De Grønne elsker vi åpenhet! Vi ønsker å være åpne om hvem vi møter og hvilke tema vi diskuterer. Høsten 2018 oppretter vi derfor et eget lobbyregister.

Registeret skal informere om våre møter med organiserte og profesjonelle aktører, alt fra store kommersielle selskaper til små interesseorganisasjoner. Varslere og andre som vi møter som privatpersoner, fører vi ikke opp her. Registeret har vi foreløpig holdt enkelt og ubyråkratisk, men kom gjerne med dine synspunkter og råd.

 

 DATO ORGANISASJON TEMA MED
2019
Uke 5 Kommunalt foreldreutvalg i Bodø Innsatsteamet Håkon, Paro
2018
Uke 30 Gode Øyeblikk Tilbud for personer med demens Håkon
 Uke 31 Borealis Engineering Datasenter Håkon
Uke 33 Landegode Velforening Behov knytta til kai, hurtigbåttilbud m.m. Håkon
Uke 33 Johan Sandberg Detaljreguleringsplan for Fylkeshuset Håkon
Uke 38 Johan Sandberg, Odgeir Olavsen Detaljreguleringsplan for Fylkeshuset Håkon
Uke 42 Bodø Idrettsråd Innspill til budsjett og nytt valgprogram Håkon, Paro
Uke 44 Bodø Gårdeierforening Programinnspill Håkon, Paro
Uke 45 Hundholmen Byutvikling Framdrift Sjøgata og Bypakke 2 Håkon
Uke 44 Bodø friluftsforum Maritimt friluftsliv Dag
Uke 44 Bodø gårdeierforening Handlingsplan 2019-2023 Håkon, Paro