Lobbyregister

MØTER MED MILJØPARTIET DE GRØNNE I BODØ

 

I De Grønne elsker vi åpenhet! Vi ønsker å være åpne om hvem vi møter og hvilke tema vi diskuterer. Høsten 2018 opprettet vi derfor et eget lobbyregister.

Registeret skal informere om våre møter med organiserte og profesjonelle aktører, alt fra store kommersielle selskaper til små interesseorganisasjoner. Varslere og andre som vi møter som privatpersoner, fører vi ikke opp her. Registeret har vi foreløpig holdt enkelt og ubyråkratisk, men kom gjerne med dine synspunkter og råd.

 

 

 DATO ORGANISASJON TEMA MED
2021
Uke 18 Byggmester Erling Skipnes Planarbeid Steinvollveien Håkon
Uke 9 Ingrid og Solfrid Lind Planarbeid Bunesåsen Håkon
Uke 9 NCE Aquaculture CCU – karbonfangst og -bruk Håkon
2020
Uke 47 Bodø ungdomsråd Budsjett og økonomiplan Håkon
Uke 43 Bodø idrettsråd Idrett og skole Håkon, Paro
Uke 39 Batteriet Nedleggelse av Tverlandet mottak Håkon
Uke 37 Villa Vekst Tilbud og kvalitet Håkon
Uke 35 Pluscamp Saltstraumen Camping Forprosjekt Kapstøveien Håkon
Uke 23 Fazenda Utvikling AS Handelsområde Mørkved Håkon
Uke 10 Corponor, ISE iParken Håkon
Uke 8 Havbruksselskaper Generell presentasjon Håkon
Uke 7 Utdanningsforbundet Økonomi i bodøskolen Paro
Uke 7 Batteriet, MiL Bodø Papirløse i Bodø Paro, Håkon
Uke 5 Bodø KFUK-KFUM-speidere Triangelhytta Håkon
Uke 4 Fagforbundet Turistinformasjonen Paro
Uke 3 Bodø Næringsforum Nyttårsmiddag Håkon
2019
Uke 49 Stiftelsen FEE Norway Grønt Flagg-sertifisering i Bodø Håkon
Uke 47 Interimstyret Ytre Saltenfjorden nasjonalpark Ønske om politisk behandling Håkon
Uke 46 FAU ved Alstad barneskole Budsjett Paro
Uke 46 Utdanningsforbundet Budsjett Paro
Uke 46 Kirkens Bymisjon Budsjett Paro
Uke 42 Indre Salten Energi AS Pilotprosjekt mikronett/smartnett Håkon
Uke 41 Saltstraumen kommunedelsutvalg Kommunale planer, G/S-vei til Saltstraumen Håkon
Uke 41 Bodø/Glimt Utvikling av Aspmyra stadion Håkon, Paro
Uke 34 Egon Bodø Uteservering Moloveien Håkon
Uke 33 Egon Bodø Uteservering Moloveien Håkon, Paro
Uke 25 Trollmyra, Glaungan og Vågønes bhg Ny bemanningsnorm Håkon
Uke 22 BB Eiendom Parkeringsvedtektene Håkon
Uke 20 Skolelederforbundet Dialogmøte Paro
Uke 17 Kjell Inge Johnsen Planer for Mjellefjellet Håkon
Uke 14 RIO Rusmisbrukernes interesseorganisasjon Rusfri møteplass Håkon
Uke 11 Hovedverneombud Nordlandsbuss Bussholdeplass ved sykehuset Håkon
Uke 5 Kommunalt foreldreutvalg i Bodø Innsatsteamet Håkon, Paro
2018
Uke 45 Hundholmen Byutvikling Framdrift Sjøgata og Bypakke 2 Håkon
Uke 44 Bodø gårdeierforening Handlingsplan 2019-2023 Håkon, Paro
Uke 44 Bodø friluftsforum Maritimt friluftsliv Dag
Uke 42 Bodø Idrettsråd Innspill til budsjett og nytt valgprogram Håkon, Paro
Uke 38 Johan Sandberg, Odgeir Olavsen Detaljreguleringsplan for Fylkeshuset Håkon
Uke 33 Landegode Velforening Behov knytta til kai, hurtigbåttilbud m.m. Håkon
Uke 33 Johan Sandberg Detaljreguleringsplan for Fylkeshuset Håkon
 Uke 31 Borealis Engineering Datasenter Håkon
Uke 30 Gode Øyeblikk Tilbud for personer med demens Håkon