Fotocredit:

Ingen begrensninger på fyrverkeri i Bodø

I dagens formannskapsmøte foreslo Paro Lyngmo (MDG) å få utredet et lokalt forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri. Forslaget fikk bare støtte fra Rødt.

23. januar, 2020

Miljøpartiet De Grønne fremmet følgende forslag i forbindelse med revidering av kommunens politivedtekter:

All privat oppskyting av fyrverkeri kan medføre fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. I tillegg utgjør fyrverkeri en stor påkjenning for familiedyr som er overfølsomme for lyd. Bystyret ber rådmannen, før endelig forslag til revidert forskrift legges fram for politisk behandling, undersøke kommunens adgang til å fjerne åpningen for privat oppskyting av fyrverkeri uten polititillatelse nyttårsaften, jfr. Normalpolitivedtekt for kommunene §2-5. Utredningen skal også vurdere muligheten for å etablere lokal(e) forbudssone(r) i Bodø i medhold av Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff §10.2A.  

Høringsforslaget behandles i bystyret 6. februar.

Årsmøtet vårt har også bestemt at vi skal jobbe for at De Grønne nasjonalt skal jobbe for et forbud mot privat oppskyting.