Fotocredit: Bodø kommune

Her er samarbeidsavtalen

I går ble det klart: Miljøpartiet De Grønne går inn i et forpliktende samarbeid med Bodø Arbeiderparti, Bodø Senterparti, Bodø SV og Bodø KrF i den neste fireårsperioden.

20. september, 2019

Den nye samarbeidsavtalen er spekket med god, grønn politikk. For eksempel:

 • Alle kommunale planer og strategier vurderes opp mot FNs bærekraftmål
 • Bodøs klimamål heves til 70 % kutt innen 2030 og følges opp med årlige klimabudsjett
 • Økt fokus på jordvern, landskapsvern og kulturminnevern, 75 nye dekar av Rønvikjordene tilbakeføres til landbruk
 • Det skal utarbeides en egen kommunal dyrevelferdsplan
 • En grønn fase 2 av Bypakke Bodø skal gjennomføres i sin helhet
 • Sykkelplanen skal gjennomføres og utvides
 • Arbeidet med å sikre universell utforming av kommunenes skolebygg trappes opp
 • Bodø kommune skal Fairtrade-sertifiseres i løpet av perioden
 • Næringsfondet skal legge bedre til rette for gründerskap og grønt næringsliv
 • Solparken/Rådhusparken blir bilfri og vurderes videreutviklet som byens grønne storstue
 • Høyere miljøkrav innen anbud, finansforvaltning og byggeprosjekter

Det er også klart at Håkon Møller blir leder av kommunens nye plan- og miljøutvalg.

Vi ser fram til et godt og fruktbart samarbeid for å ta Bodø kommune i en grønnere og mer solidarisk retning! Les hele avtalen her: avtale 2019