Fotocredit:

Innholdsrikt årsmøte i Bodø MDG

Så er årsmøtet vårt gjennomført! Etter gode diskusjoner, valg av nytt styre og hele fire politiske uttalelser er vi klare for et godt, grønt 2020.

19. januar, 2020

Dagen startet med workshop om nytt nasjonalt arbeidsprogram for 2021-2025. Lage Nøst, leder av programkomiteen, orienterte om komiteens arbeid og prosessen videre. Deretter hadde vi en runde i plenum der vi drøftet ulike tema på overordnet nivå. Styret legger opp til flere møter om programmet før endelig innspill fra Bodø sendes inn.

Nye tillitsvalgte

Bjørn Vidar Vangelsten gikk for et nytt år som styreleder, og ble gjenvalgt av et enstemmig årsmøte. Styret består ellers av Lena Lindeberg , Dag Bastholm, Kaja Langvik-Hansen og Håkon Møller. Varaer er Paro N. Lyngmo, Sissel Aronsen og Bjørn Barth Jacobsen.

Valgkomiteen som skal innstille på nytt styre i 2021 består av Einar A. Olsen, Føyn Thuv og Ingeborg Overvoll, med Camilla Helgesen som varamedlem.

Fire resolusjoner

På forhånd var det foreslått hele fire uttalelser (resolusjoner) om ulike tema. Både kommuneøkonomi, trafikksikkerhet, havbruk og fyrverkeri ble drøftet. Med noen mindre endringer ble alle disse enstemmig vedtatt av årsmøtet. De tre sistnevnte planlegges oversendt fylkesårsmøtet, landsstyret og/eller landsmøtet for videre behandling.

Protokoll fra årsmøtet sendes ut til alle medlemmer om ikke lenge.