Fotocredit: Pixabay.com

Styret i Bodø MDG vil ha forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri

Styret i Miljøpartiet De Grønne i Bodø foreslår å fjerne adgangen i politivedtektene til å skyte opp fyrverkeri uten tillatelse. Samtidig ber de Bodø kommune vurdere miljø- og dyrevennlige alternativer som drone- eller lasershow. Det går frem av et forslag som er fremmet for årsmøtet til Miljøpartiet De Grønne i Bodø.

9. januar, 2020

– Overfølsomhet for høy lyd gjør at familiedyr står i fare for å komme på avveie som følge av sterk redsel eller panikkanfall, heter det i styrets forslag til uttalelse. I forslaget vektlegges også at mellom 200 og 300 mennesker skades hvert år som følge av oppskyting av fyrverkeri.

Videre vises det til at et stort flertall av de spurte i meningsmålinger – rundt 70 % – ønsker et slikt forbud.

I forslaget bes det også om at et nasjonalt forbud mot privat oppskyting blir utredet.

Årsmøtet i Bodø MDG tar stilling til forslaget lørdag 18. januar.

Les hele resolusjonsteksten nedenfor.

 

Trygt, nytt år! Helse- og dyrevennlig nyttårsfeiring

Oppskyting av fyrverkeri forårsaker hvert år store skader og betydelig lidelse for både mennesker og dyr. Ifølge Nils Bull, overlege ved Haukeland universitetssykehus, skades mellom 200 og 300 mennesker hvert år.[1] I snitt får 16 personer årlig så store øyeskader at de må oppsøke øyelege.[2]

I en studie fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) reagerte 23 % av 5000 hunder negativt på fyrverkeri.[3] Overfølsomhet for høy lyd gjør at familiedyr står i fare for å komme på avveie som følge av sterk redsel eller panikkanfall. På nyttårsaften risikerer disse dyrene mange steder å fryse i hjel.

På nyttårsaften er det en utfordring at mange ikke forholder seg til det tillatte tidsrommet for oppskyting.[4] Det gjør det vanskelig å sikre trygge rammer for mennesker og dyr som påvirkes negativt.

De negative konsekvensene knyttet til privat oppskyting av fyrverkeri har gitt seg utslag i at stadig flere ønsker et forbud velkommen. Ifølge tall fra Dyrebeskyttelsen ønsker 71 % av de spurte et forbud mot oppskyting i privat regi.[5] I en undersøkelse Norstat har utført på vegne av Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO), kommer det fram at 67 % ønsker et forbud. Tallet øker til 71 % dersom kommunen arrangerer et offentlig fyrverkeri.[6]

 

Miljøpartiet De Grønne i Bodø

  • vil at Bodø kommune fjerner åpningen for privat oppskyting av fyrverkeri nyttårsaften kl. 18-02 i politivedtektene
  • ber kommunen vurdere å legge til rette for fellesfyrverkeri ved midnatt, gjerne flere steder i kommunen, samt utrede miljø- og støyvennlige alternativer som laser- eller droneshow
  • ber regjeringen utrede et nasjonalt forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri (oversendes årsmøtet til Miljøpartiet De Grønne i Nordland)

[1] https://www.tv2.no/a/11100707/

[2] https://www.dyrebeskyttelsen.no/2019/12/30/pressemelding-lei-skader-og-livredde-dyr-krever-forbud-mot-fyrverkeri/

[3] https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/2447789

[4] https://www.nrk.no/ostlandssendingen/frykter-farlig-fyrverkeri-kommer-fra-kriminelle-ungdomsmiljo-1.14841938

[5] https://www.tv2.no/nyheter/11100707/

[6] https://finansavisen.no/nyheter/2019/12/26/7484697/flere-synes-det-er-riktig-a-forby-fyrverkeri-pa-nyttarsaften