Miljøpartiet De Grønne gir velgerne «miljøgaranti»

Bodø kommunes innsats for natur og klima skal styrkes, ikke svekkes, lover Miljøpartiet De Grønne. Potensielle samarbeidspartnere etter valget må innfri flere konkrete miljøkrav for å få grønn støtte til en ny politisk plattform.

29. august, 2023

I et debattinnlegg fremmer MDGs toppkandidater flere absolutte miljøkrav til forhandlinger etter valget.

Når målingene antyder et historisk blått bystyre, og et mulig flertall bestående av partier som vil snu opp ned på arealpolitikken og senke klimaambisjonene, mener vi det er riktig å allerede nå legge frem viktige overordna miljøkrav som for oss vil være helt grunnleggende i forhandlinger etter valget, skriver Håkon Møller, Astrid-Marie Silåmo og Harald Willumsen Østbø i innlegget.

 

Avstand på borgerlig side

– Vi er utålmodige og klare for å kjempe frem nye seire innenfor både miljøpolitikken og andre politikkområder. Men forhandlinger etter valget må bidra til forsterket innsats for dyr, natur og kommende generasjoner. De kan ikke åpne for omkamper på de viktige, overordna miljømålene bystyret har satt i løpet av de siste åtte årene.

Det sier Håkon Møller, ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne i Bodø. Bakgrunnen for «miljøgarantien» er at Venstre og Høyre åpner for forpliktende samarbeid med Fremskrittspartiet, som ifølge toppkandidatene «går til valg på å reversere det meste av det vi har fått til på miljø de siste åtte årene».

– De andre partiene på borgerlig side evner ikke å ta et oppgjør med FrP når de åpner for å bygge ned mer natur og senke klimaambisjonene kraftig. Det eneste Venstre har vært tydelige på, er at de ikke går i forhandlinger med noen absolutte krav innenfor miljø. Det er for svakt, og kan ikke bety annet enn at kommunens innsats for miljøet vil settes kraftig tilbake med et blått flertall, sier Møller.

 

Ferske rangeringer gir Bodø gode miljøskussmål

I innlegget viser MDG-kandidatene til at Bodø kommer svært godt ut på miljø sammenlignet med andre kommuner. Møller mener de gode resultatene er et resultat av målrettet innsats og politiske prioriteringer.

– Over tid har Bodø blitt en kommune som har miljøutfordringene med seg i alt man gjør. Det har ikke kommet av seg selv. Nå er tiden inne for å ta miljøarbeidet videre fremover, ikke sette det tilbake.

 

Her er MDGs viktigste miljøkrav:

  • Bodø kommunes mål om 70 % utslippskutt innen 2030 skal opprettholdes og konkretiseres gjennom årlige klimabudsjett
  • Nullvekstmålet skal fortsatt danne grunnlaget for en bærekraftig arealpolitikk som bevarer matjord og verner natur
  • Arbeidet for en fremtidig byvekstavtale skal fortsette, med mål om at Bodø – som Tromsø – kan få statlige tilskudd til lavere kollektivpriser og raskere utbygging av gang- og sykkelveinettet
  • Kommunens incentiver for grønt næringsliv skal videreføres
  • Prioriteringsprinsippet der myke trafikanter tilgodeses først, etterfulgt av kollektivtransport og personbiler, skal bestå