Håkon skal utarbeide nasjonal MDG-strategi

Håkon Møller fra Bodø får en sentral rolle i utviklinga av Miljøpartiet De Grønne.

26. desember, 2021

– Først og fremst er det en stor ære å få partiets tillit. Så tror jeg erfaringene våre fra Bodø og Nordland er verdifulle når vi skal bygge et bredere grønt parti som er attraktivt for flere velgere.

Det sier Bodø-politiker Håkon Møller. Til daglig er han gruppeleder for De Grønne både i bystyret og på fylkestinget i Nordland. Nå er han en av åtte utvalgte MDG-ere som skal utarbeide forslag til ny langtidsstrategi frem mot 2030. Utvalget ledes av partileder Une Bastholm.

– I Bodø mer enn dobla vi oppslutninga ved valget i 2019. Både i bystyret og på fylkestinget økte vi antall representanter. Jeg tror vi har noe av oppskriften på hvordan vi skal gjøre De Grønne til et alternativ for flere, sier Håkon.

 

Selvkritisk evalueringsrapport

Håkon Møller og utvalgskollegene hans er bedt om å utarbeide ambisjoner for Miljøpartiet De Grønnes plass i norsk politikk i 2030, om å avklare viktige veivalg på veien dit, og se på hvordan partiorganisasjonen kan bli mer mangfoldig og inkluderende. Håkon mener det blir viktig å følge opp evalueringa av valgkampen i høst.

– Evalueringsrapporten viser at mange oppfatter De Grønne som krasse og lite lyttende, og at vi snakker for mye om problemene vi må løse og for lite om selve løsningene. Vi har også et stort behov for å få troverdighet på andre områder enn miljø, sier Håkon.

I tillegg mener han partiet bør hente inspirasjon fra landene rundt oss.

– De Grønne sitter i regjering i Finland, Tyskland og Skottland, og var inntil nylig regjeringsparti i Sverige. Vi har det samme verdigrunnlaget, og det er ingen naturlov at ikke MDG i Norge skal ha like bred appell. Men vi har et alvorlig omdømmeproblem som må tas tak i, avslutter Håkon.

Den nye langtidsstrategien skal vedtas av Miljøpartiet De Grønnes landsmøte i mai.