Fotocredit:

– Gi Anna Benoni plassen hun fortjener!

I en interpellasjon til bystyret 11. juni ber Håkon Møller vei- og stedsnavnutvalget vurdere å rydde opp i navnebruken rundt Anna Benoni-parken og Bankgataparken. – Bevissthet rundt navnebruk fremmer identitet, formidler historie og bidrar til å gjøre gatene og plassene mer attraktive, sier Håkon.

19. juni, 2020

Interpellasjonen er limt inn nedenfor. Svaret fra ordfører, og debatten i bystyret, kan sees i opptak på Bodø kommunes hjemmeside (under sak FO 6/20).

I handlingsplan for parker og byrom, som nettopp har vært på høring, er Bankgataparken et av de prioriterte parkområdene. Handlingsplanen beskriver Bankgataparken som grøntområdet mellom Kongens gate, Dronningens gate og Bankgata, mens området på den andre siden av Dronningens gate går under det mer kjente navnet Anna Benoni-parken.

Anna Benoni skal ha blitt født i 1857. Etter to års ekteskap levde hun resten av livet sitt som enke frem til hun døde i 1939. Deler av livet sitt bodde hun på loftet i et uthus ved Skjærsliper Klette-gården, der Gjensidige-gården ligger i dag. Anna Benoni-parken fikk sitt nåværende navn i 2004.

Anna var på mange måter en sliter og en byoriginal, men nøt samtidig stor respekt fra folk i datidens Bodø. Hun gikk ofte til Rønvikfjellet, Pålan eller Rødbrekka, der hun sanket einerkvister som hun solgte til kunder i byen. Hun skal ha vært pålitelig, pliktoppfyllende og godhjerta. Hvis noen manglet mynter når hun kom med leveransene sine, var det ikke så nøye med betaling. Samtidig hadde hun bein i nesa, var fysisk sterk og hadde stå på-vilje. Ondsinna tilrop prella av henne.

Likevel: Det mest interessante er kanskje ikke hva slags person Anna var mens hun levde, men egenskapene hun symboliserer i dag – sterk, selvstendig og uredd, litt som en nordnorsk versjon av Dublins Molly Malone.

For undertegnede er Bankgataparken et unaturlig navn å bruke. Grøntarealet fra Husfliden til Kongens gate fremstår som en helhet, en helhet som handlingsplanen for parker og byrom søker å forsterke. Navnet er også anonymt i forhold til naboen i nord, som formidler identitet og Bodø-historie.

Videre sier Bankgataparken lite om parkens beliggenhet. Navnet kan forveksles med Bankgata idrettsområde. I Google Maps kalles parken feilaktig for Orestad Park. Og i forrige grøntstrukturplan (2002) kalles hele dette området henholdsvis øvre og nedre Bankgata park.

Interpellanten mener det ville vært forenklende å gi hele området fra Storgata/Husfliden til Kongens gate navnet Anna Benoni-parken. Et alternativ er å kalle opp den sørligste delen etter en annen historisk person – gjerne etter en annen Bodø-kvinne som har gjort seg fortjent til det. Av nærmere 90 vei- og stedsnavn i Bodø som er oppkalt etter avdøde personer, er det bare et ensifret antall som er oppkalt etter kvinner.

Spørsmål til ordfører:

  • Er det riktig at Anna-Benoni-parken formelt sett kun omfatter grøntområdet mellom Storgata og Dronningens gate? Hvis svaret er ja, er Bankgata park / Bankgataparken formelt vedtatt som navn på grøntområdet mellom Dronningens gate og Kongens gate?

Forslag til vedtak:

  • Bystyret anmoder vei- og stedsnavnutvalget om å formelt navngi grøntområdet mellom Dronningens gate, Kongens gate og Bankgata. Bystyret ber utvalget vurdere å kalle opp hele grøntområdet fra krysset Storgata/Bankgata til Kongens gate etter Anna Benoni.