Fotocredit:

Bodø sier nei til heliumballonger

Fra 1. juni skal det ikke lenger gis tillatelse til organiserte ballongslipp og gatesalg av heliumballonger. Det er klart etter torsdagens bystyremøte.

12. mai, 2017

Les interpellasjonen og ordførerens svar nederst i saken.

De siste månedene har en rekke norske kommuner valgt å si nei til salg ballongsalg, enten på årets 17. mai, eller gjennom hele året. Både WWF og Naturvernforbundet har tidligere oppfordret samtlige kommuner til å fatte slike vedtak.

Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet sikret flertall for forslaget fra De Grønne. I tillegg stemte Venstre for å forby ballongslipp ved arrangementer på kommunal grunn.

– Igjen viser Bodø at vi er en fremoverlent miljøkommune. Mest skuffende var det å høre mindretallet i bystyret – inkludert partier som ellers pleier å snakke varmt om miljøet – argumentere som om barn går rundt med et iboende behov for gassballonger. Barna klarer seg fint, de. Det er kanskje verre for enkelte voksne å frigjøre seg fra gamle uvaner, sier bystyrerepresentant Håkon Møller (bildet), som sto bak interpellasjonen.


Ja til heliumfrie festdager!

Ballonger fylt med heliumgass har blitt et vanlig innslag ved festlige anledninger, det samme har eierløse ballonger på avveie. De siste årene har det blitt økt fokus på at ballongene bidrar til forsøpling av land og vann. Foreningen Hold Norge Rent, som blant annet står bak Strandryddedagen, lanserte i fjor et sett ballongvettregler, der folk oppfordres til å styre unna gassballonger.

Gassballonger er såkalte folieballonger. De består av aluminiumsfolie, nylon og plast, og i motsetning til vanlige gummiballonger, er disse ikke biologisk nedbrytbare.

En rekke kommuner, som Skien, Porsgrunn, Kristiansand, Arendal og Halden, har i år vedtatt forbud mot gatesalg av heliumballonger. Forslagene har kommet fra ulike partier og fått tverrpolitisk støtte. WWF har oppfordra samtlige norske kommuner til å fatte tilsvarende vedtak, og flere kommuner

vurderer nå å følge etter.

Grunnstoffet helium er i tillegg en ikke-fornybar knapphetsressurs. Eksperter anslår at verdens kjente forekomster av helium vil ta slutt i løpet av en til to generasjoner med dagens forbruk. Dette vil kunne få store konsekvenser, blant annet for helsevesenet, der helium brukes til å kjøle ned MR-maskiner, som igjen brukes til å behandle og diagnostisere lidelser som multippel sklerose og prolaps.

Noen vil kanskje hevde at et forbud mot heliumballonger vil gå ut over barnas feiring av nasjonaldagen. Miljøpartiet De Grønne mener tvert imot at vi må kunne feire vår frihet og vårt demokrati uten at det skal gå ut over dyr, natur og framtidige generasjoner. I tillegg mener vi at salget i seg selv skaper markedet, og at gatesalg av gassballonger neppe vil være et savn når slikt salg ikke lenger er tillatt. Derfor er dette også et tiltak for redusert kjøpepress og mer inkluderende festdager.

Av hensyn til aktører som allerede har kjøpt inn ballonger med tanke på årets 17. mai i Bodø, foreslår vi at forbudet skal tre i kraft etter at årets 17. mai-feiring er avviklet.

30. mars lovte bystyret miljøagent Heike Leander (10) å jobbe for å bli plastfri kommune, for på den måten å redusere vårt bidrag til forsøpling av hav- og landområder. Det er et langsiktig mål det vil ta tid å nå. Men jobben bør starte allerede nå.

Forslag til vedtak:

1. Bystyret ber rådmannen innarbeide et forbud mot salg av heliumballonger i Retningslinjer og vilkår for leie av kommunal grunn til uteservering m.m. i Bodø kommune med virkning fra 1.6.2017.

2. Veiledning og vilkår for leie av kommunal grunn til arrangementer, festivaler og opplevelsesaktiviteter i Bodø Kommune oppdateres til å inkludere et forbud mot ballongslipp ved arrangementer på kommunal grunn.

 

Svar fra ordføreren

Etter hydrogen er helium det nest letteste og nest mest forekommende grunnstoffet i det observerbare universet. Helium utgjør omtrent 24 % av den totale massen til alle grunnstoffene, tilsvarende tolv ganger massen til alle de tyngre grunnstoffene til sammen. På jorden er heliumressursene begrenset.

Ved å forby bruk av helium i festballonger, når Bodø kommune to viktige miljømål. Den forsøplingen ballonger på avveier representerer blir redusert, ogmisbruk av helium til fest og moro, i stedet for helium som ressurs for industri og medisin gjør kommunen mer bærekraftig.

Ordføreren ber rådmannen følge opp interpellasjonen slik at administrasjonen kan

1. Innarbeide et forbud mot salg av heliumballonger i Retningslinjer og vilkår for leie av kommunal grunn til uteservering m.m. i Bodø kommune med virkning fra 1.6.2017.

2. Veiledning og vilkår for leie av kommunal grunn til arrangementer, festivaler og opplevelsesaktiviteter i Bodø kommune oppdateres til å inkludere et forbud mot ballongslipp ved arrangementer på kommunal grunn.

Når dette er gjort ber ordføreren om at endringene kommer som referatsak.