Fotocredit: Pixabay.com

Bodø innfører fritt brukervalg innen BPA

25. mars, 2018

Håkon Møller
Foto: Bodø kommune

– Virkelig velferd må omfatte muligheten til å påvirke egen hverdag, også i en endra livssituasjon.

Det sa bystyrerepresentant Håkon Møller i bystyredebatten om fritt brukervalg for personer med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Der ble det klart at et enstemmig bystyre, med unntak av Rødt, sier ja til rådmannens forslag om å la ideelle og kommersielle aktører tilby sine tjenester i Bodø kommune. I tillegg er kommunen forpliktet til fortsatt å tilby BPA i egen regi.

Utgangspunktet for debatten var en ad-sak bestilt av komité for helse, omsorg og sosial, som blant annet inneholdt en oversikt over ulike tilbydere i Nordland, og deres profil og styrker.

– Jeg oppfatter at disse aktørene står på brukerens side. Fritt brukervalg er en god buffer mot et system som brukerne for ofte føler jobber mot dem. Brukerne forteller at de ønsker mer valgfrihet, og råd for funksjonshemmede sier det samme, sa Møller.