Fotocredit: Johannes Sunde

Vil bedre mottakssystemet for flyktninger

Landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne vil ha bedre forhold for flyktninger til Norge, både fra Ukraina og andre steder i verden. – Alle flyktninger skal tas imot på en god måte, sier Astrid-Marie Silåmo. 

10. mai, 2022

Miljøpartiet De Grønne avholdt sitt landsmøte i helga. I uttalelsen “Solidaritet med Ukraina” tar landsmøtet til orde for økte bidrag til Ukraina, et internasjonalt rettsoppgjør mot russiske beslutningstakere, og for å bedre forholdene for mennesker på flukt.

Astrid-Marie Silåmo representerte Bodø på landsmøtet. Hun er spesielt opptatt av at ukrainske flyktninger skal få en god velkomst i Norge.

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte vil forbedre mottakssystemet for alle asylsøkere og flyktninger så vi får kortere saksbehandlingstid, verdige forhold, og kan ta et særlig ansvar for spesielt sårbare flyktninger.

– Disse menneskene har måttet forlate alt de kjenner som er trygt og befinner seg i en ekstremt sårbar situasjon. Da er det viktig at vi som har ressurser og kapasitet inkluderer og viser omsorg. Det fine med omsorg er at det ikke koster noe, og det er noe man kan vise på mange måter.

Gjennom organisasjonen Gi Litt, som hun har vært med på å starte opp, har Astrid-Marie selv bidratt til at flyktningene skal ha verdige forhold i Bodø.

– Alle barn fortjener å vokse opp i trygge og kjærlige omgivelser. Det koster oss så lite å kunne hjelpe med bidrag som f eks. sandkasser og leker, men det betyr enormt mye for mødrene som i dag ikke har mulighet til å gi barna alt de fortjener.

 

Ser mot 2030

Bystyrerepresentant Håkon Møller deltok også på landsmøtet. I vinter har han bidratt aktivt til partiets nye langtidsstrategi, som ble vedtatt i helga.

– Det er klart vi var mange som ble skuffet over valgresultatet i fjor. For meg har det vært viktig at vi tar lærdom av det. Langtidsstrategien slår fast at vi skal vise større politisk bredde, styrke den sosiale profilen og kommunisere annerledes. Vi må bli flinkere til å formidle politikken på en måte som bidrar til dialog og felles løsninger i stedet for å polarisere og støte folk fra oss.

Håkon mener den nye strategien er et godt utgangspunkt for kommune- og fylkestingsvalget neste år.

– Langtidsstrategien varsler en tydeligere satsing utenfor de største byene. Jeg tror det vil gjøre det lettere å snakke om politikken vår for et mer bærekraftig landbruk, grønn industri og andre distriktsnæringer som er viktig for Nordland. Jeg er optimistisk på partiets vegne, sier Håkon.