Fotocredit:

Vi tråkker til for sykkelbyen Bodø!

Visste du at bodøværinger er i norgestoppen når det gjelder å sykle i det daglige?

13. august, 2019

Bodø har en imponerende sykkelkultur. Sykkelen står sterkt blant både unge og gamle, og det er ingen tvil om at Bodø-folk ønsker å sykle. De nye sykkelveiene langs riksvei 80 er godt mottatt og brukes allerede flittig. Og med 8 % sykkelandel er vi faktisk en av Norges beste sykkelbyer, målt i sykkelbruk.

Bodø har oppnådd sin status som sykkelby til tross for manglende fysisk tilrettelegging. Med unntak av sykkelfelt i Kirkeveien og Gamle Riksvei – som mange opplever som utrygge og velger bort – er det sykling på fortau som har vært normen i Bodø. Det er tungvint og farlig, både for syklister og gående.

Med dette som bakteppe gjorde vi i De Grønne sykkel til en av våre valgkampsaker i 2015. Vi lovte å revidere Bodø kommunes sykkelplan, som var både utdatert og oversett som verktøy for kommunens transportplanlegging.

I oktober i fjor ble ny kommunedelplan for sykkel endelig vedtatt. Her har et enstemmig bystyre vedtatt et omfattende rutenett i Bodø by og på Tverlandet, et ambisiøst mål om 25 % sykkelandel innen 2025, og en betydelig kvalitetsheving på vintervedlikeholdet.

De neste fire årene skal planen omsettes i praksis. Politisk handlekraft må til når Torvgata, Reinslettveien, Hålogalandsgata og Dronningens gate skal bli sykkelvennlige.

Utformingen av Bankgata er et godt eksempel på hva som skjer når sykkel nedprioriteres. Her tvinges syklistene enten opp på fortauet eller ut i veibanen – i det som var utpekt som en prioritert sykkeltrasé i daværende sykkelplan. Nå ligger det samme an til å skje i Hernesveien, en annen av rutene i den nye sykkelplanen. Det vil vi jobbe for å unngå.

Miljøpartiet De Grønne mener sykkelplanen må oppdateres kontinuerlig. Når de fire prioriterte rutene er realisert, må nye tas inn. Bodøsjøveien, Jernbaneveien til Mælen og flere veier i Mørkved-området er eksempler på strekninger som må vurderes tilrettelagt for sykkel.

Den nye sykkelplanen er et stort steg framover for sykkelbyen Bodø, men den er fortsatt bare en plan. Hvis Miljøpartiet De Grønne får det som vi vil, har arbeidet med sykkelbyen Bodø bare så vidt begynt. Vi er garantisten for et sykkelvennlig Bodø!

 

Håkon Møller

Førstekandidat, Miljøpartiet De Grønne i Bodø

Snorklipping på Stormyra!

Satsinga på grønn transport er selve rosinen i soyapølsa🌭 i Bypakke Bodø, og viktig for folkehelsa, klimaet og en smartere arealbruk i Bodø🤩 Derfor fant vi ut at vi måtte markere åpninga av den nye gang- og sykkelveien🚴‍♂️🚶‍♀️langs riksvei 80 litt ekstra 😃✂️ Hva synes du om den nye sykkelveien? Vi gleder oss til å sykle masse framover! 🚲💚Tusen takk til Simen Lyngmo for hjelp med filming og redigering!

Publisert av Miljøpartiet De Grønne Bodø Fredag 5. juli 2019