Fotocredit:

Tidenes grønneste Bodø-budsjett

Miljøpartiet De Grønne fortsetter å farge Bodø grønt! Torsdag vedtok bystyret et felles budsjettforslag fra Høyre, Venstre, De Grønne og KrF.

8. desember, 2018

2019-budsjettet ble et sterkt budsjett fra vårt grønne perspektiv. For første gang har Bodø bystyre vedtatt at 1,5-gradersmålet skal være førende for kommunens virksomhet, og ligge til grunn for alle større saker – som budsjett, økonomiplaner og kommuneplaner. Forslaget fra De Grønne ble enstemmig vedtatt.

Enstemmig vedtatt ble også forslaget om at rådmannen må fremlegge en sak om kommunens planer for økt bruk av massivtre, og hvordan vi kan gjøre massivtre mer brukt som byggemateriale i Bodø-samfunnet. Tre er som kjent et klimavennlig byggemateriale, og økt bruk av tre kan skape et større marked for skogbruket.

På transportsiden fikk vi med oss budsjettpartnerne våre på å opprette en kommunal støtteordning for etablering av elbil-ladepunkter i borettslag og sameier. 1 million kroner er satt av til formålet. Penger til bedre vinterdrift av sykkelveinettet ble lagt inn i budsjettet, i tråd med den nye kommunedelplanen for sykkel. I 2019 blir det også mulig å søke kommunen om støtte til kjøp av elsykkel.

På forhånd var rådmannens forslag om å bevilge 75 millioner kroner til ny vei til Rønvikfjellet ventet å gi utfordringer for budsjettsamarbeidet. Dette ble løst ved at pengene tas ut av budsjettet i påvente av et forslag til reguleringsplan. Slik sikrer vi en ryddigere prosess der planen vedtas før pengene eventuelt bevilges.

RamSalten våtmarkssenter gis midler til å opprettholde drifta, til glede for små og store naturinteresserte. Flertallet i bystyret støttet også vårt forslag om at Bodø kommune skal utarbeide retningslinjer for de ansattes håndtering av vanskjøtta dyr i tilfeller der pleietrengende ikke evner å ta vare på kjæledyrene sine. Dette har vært et sterkt ønske fra Dyrebeskyttelsen Bodø.

Byutviklinga i Bodø går så det suser. Da er det viktig at vi tar vare på og oppgraderer grøntområdene til glede for nye sentrumsbeboere. Derfor fullfinansierer vi nye Rådhusparken og Solparken i 2019. Parkene står klare til åpninga av det nye rådhuset til sommeren.

For De Grønne er det viktig at barn og unge skal ha mulighet til å organisere sin egen fritid. Derfor lyttet vi til ønskene fra skateboardklubben og Bodø ungdomsråd, og satte av 15 millioner til ny skatepark i 2019.

Videre var vi opptatt av at budsjettet skulle ha en tydelig kulturprofil. Derfor økte vi bevilgningene til arbeidet med europeisk kulturhovedstad i forhold til Venstre og Høyres opprinnelige forslag. Vi styrker kulturskolen med nye lærerstillinger allerede fra høsten 2019, og bygningsvernprosjektet i kommunedel Skjerstad får leve videre.

Budsjettet har også en god profil for barn og unge. Skolestrukturen opprettholdes, familiesentrene styrkes med nye stillinger, det ble lagt inn penger til søskenmoderasjon og redusert pris i SFO, og prisnivået på leie av haller og idrettsanlegg ble senket. Ved Alberthaugen utvides tilbudet med et mellomtrinn for dem som av ulike grunner ikke trives eller får det til i den vanlige skolen.

Til slutt vil vi skryte av vårt samarbeidsparti Venstre, som fikk vedtatt at kun torvfri jord skal benyttes av kommunen fra nå av. Uttak av torv er som kjent en trussel mot både klimaet og det biologiske mangfoldet i myrområdene våre. Vedtaket ble – utrolig nok – fattet mot stemmene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Vi er stolte av budsjettet og glade for at vi beholder ei grønn hand på rattet i styringa av Bodø – også etter at vi har gått ut av vår gamle, rødgrønne flertallskoalisjon.