Pressemelding: De Grønne bryter med posisjonen i bystyret

14. juni, 2018

Gjennom flere tiår har Bodøs befolkning vist at Rønvikjordene har stor verdi for dem. Da Miljøpartiet De Grønne gikk inn i forhandlinger med de rødgrønne partiene etter valget i 2015, var et av våre hovedkrav at omreguleringen av matjord på Rønvikjordene skulle reverseres. Rønvikjordenes framtid hadde da blitt en av valgkampens viktigste saker. Den borgerlige posisjonen hadde allerede lovet å gå imot videre nedbygging av jordene, og det var en utbredt oppfatning blant folk i Bodø om at byens grønne lunge gikk en tryggere framtid i møte. Sammen med Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet følte vi oss trygge på at partiene hadde en felles tolkning av samarbeidsavtalens formuleringer om Rønvikjordene.

Det er med stor skuffelse vi registrerer at bystyret i dag vedtar en arealdel der kompromissvedtaket fra 2010 i all hovedsak ligger fast. Storstilt nedbygging av bynær matjord er ikke i tråd med kommunens mål om å gjøre Bodø til en grønnere og smartere by. For Bodø var dette en enestående anledning til å vise at vi prioriterer de mest grunnleggende behovene for framtida over dagens kortsiktige behov. I stedet trosser kommunen den storstilte mobiliseringa fra innbyggere og organisasjonsliv, og legger opp til at bit for bit-nedbygginga av Rønvikjordene får fortsette.

De Grønne ser på vedtaket som et alvorlig tillitsbrudd. Vi mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet har foretatt en glideflukt bort fra sine tidligere løfter, og at partiene med dette har valgt å prioritere lojaliteten overfor egne partifeller i fylkesrådet fremfor sine samarbeidspartnere i Bodø.

Det er fortsatt håp for Rønvikjordene. Det er krav om at det skal utarbeides reguleringsplan for området. Ingen slik plan er ennå vedtatt. De Grønne vil fortsette å kreve at jordene ikke bygges ned, men tilbakeføres til landbruk.

Miljøpartiet De Grønne fristiller seg nå i bystyret. Vi ser fram til å jobbe konstruktivt fra sak til sak for å sikre mest mulig gjennomslag for grønn politikk. Vi fortsetter med jobben vi har begynt for å skape et Bodø der vi tar et større ansvar for miljøet, for hverandre, og for dem som kommer etter oss.

Bodø, 14.6.2018

Dag Bastholm, leder MDG Bodø
Håkon Møller, gruppeleder