Fotocredit: Preben Hunstad / Bodø Nu

Nytt håp for Hekseskogen

Nå skal rådmannen gå i dialog med berørte parter i Bodøsjøen.

14. september, 2018

Framtida til Hekseskogen i Bodøsjøen ble et tema i torsdagens bystyremøte. I forkant har både Miljøpartiet De Grønne og Læringsverkstedet i Notveien påpekt at dette er et verdifullt rekreasjonsområde for barn og unge.

I bystyret gjentok De Grønne at saken burde sendes i retur, slik at bruken av området kunne kartlegges bedre. Forslaget fikk støtte fra Rødt og SV. Arbeiderpartiet foreslo at bystyret skulle be rådmannen gå i dialog med de berørte med sikte på å skaffe til veie et område som kan erstatte Hekseskogen. Dette ble enstemmig vedtatt.

– De Grønne hadde helst sett at saken ble sendt tilbake, slik at utbyggingen om nødvendig kunne vært planlagt på nytt uten å måtte røre Hekseskogen. Nå forutsetter vi at administrasjonen gjør en grundig jobb for å ivareta interessene til barn og unge i området, sier Håkon Møller, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne.

Området kan imidlertid ikke bygges ut før et nytt byggetrinn ved Bodøsjøen skole er realisert. En utvidelse av skolen kan tidligst påbegynnes i 2021.