Fotocredit: Bodø MDG

Møt det nye styret i Bodø MDG!

9. februar, 2022

Miljøpartiet De Grønne i Bodø avholdt digitalt årsmøte 26. januar. Årsmøtet valgte nytt styre, bestående av Bjørn Vidar Vangelsten, Astrid-Marie Silåmo, Nina Øksendal, Harald Østbø, Vilde Rong (vara), Helge Fredriksen (vara) og Bjørn Bjørstad Pedersen. Sistnevnte ble gjenvalgt som leder. 

– Vi hadde en betydelig medlemsvekst i 2021, og er nå over 100 medlemmer. Vi skal jobbe for å gjøre det artig og interessant å være medlem av Bodø MDG, slik at flest mulig ønsker å bidra inn i partiet, sier Pedersen om lokallagets ambisjoner for 2022.

I tillegg til styrevalg og vanlige årsmøtesaker valgte årsmøtet nominasjons- og programkomité. Det ble også vedtatt politiske resolusjoner om rassikring i Nordland og fartsgrenser på kommunale veier i Bodø. 

Fra venstre: Harald Østbø, Astrid-Marie Silåmo, Bjørn Bjørstad Pedersen, Nina Øksendal, Vilde Rong. Bjørn Vidar Vangelsten og Helge Fredriksen var ikke til stede da bildet ble tatt.