Fotocredit:

MDG i Bodø med eget lobbyregister

De Grønne elsker åpenhet! Derfor oppretter vi nå et eget lobbyregister over møtevirksomheten til bystyregruppa vår.

12. juli, 2018

Fra og med sommeren 2018 blir alle møter bystyregruppa avholder med interessenter til saker som skal behandles politisk, lagt inn i et eget lobbyregister på hjemmesidene våre.

– Når du blir folkevalgt, opplever du fort at det er mange som ønsker å treffe deg for å presentere sine ønsker, planforslag, søknader om tilskudd eller andre ting. Jeg tror at større åpenhet om dette kan være et signal om at vi er tilgjengelige for både innbyggere, organisasjoner og næringsliv, og at vi oppriktig ønsker å få belyst alle sider ved sakene vi er med på å behandle, sier Håkon Møller (bildet), gruppeleder i bystyret for Miljøpartiet De Grønne.

Registeret skal informere om våre møter med organiserte og profesjonelle aktører, alt fra store kommersielle selskaper til velforeninger, aksjonsgrupper og små interesseorganisasjoner. Varslere og andre som vi møter som privatpersoner, eller uformelle tips og innspill fra innbyggere, føres ikke opp i oversikten.

– I tillegg til å gjøre politikken mer gjennomsiktig håper jeg at det skjerper oss som parti når det gjelder hvem vi lytter til. Skulle møtekalenderen for eksempel vise at vi kun møter aktører med økonomiske interesser i en sak, må vi kanskje selv gjøre en større innsats for å hente inn innspill fra grupper som vektlegger andre hensyn, sier Møller.

Lobbyregisteret er inspirert av De Grønne på Stortinget, som i 2014 ble første parti som lanserte et eget lobbyregister.

Oversikten blir lagt ut under en egen fane på disse sidene. Målet er at den skal oppdateres ukentlig.