Fotocredit:

Ingen løsning for Gøya

Denne uka behandlet fylkestinget handlingsdelen til regional transportplan 2018-2029. Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne om å prioritere gang- og sykkelvei og Gøya/Godøy falt. Dermed kan beboerne i Gøya se langt etter noen snarlig løsning på trafikksikkerhetsutfordringene.

16. juni, 2017

Miljøpartiet De Grønne har programfestet å jobbe for en gang-/sykkelforbindelse over Gøya, noe som resulterte i at prosjektet er nevnt i posisjonens samarbeidsavtale. I inneværende periode har Bodø kommune vært tydelige på at prosjektet må inn i regional transportplan.

Vi fikk også gehør i vår egen fylkestingsgruppe for å foreslå prosjektet i handlingsplanens første periode (2018-2021). Dessverre falt forslaget i fylkestinget, mot stemmene til Venstre, Rødt og De Grønne.

Trafikken på fylkesvei 17 har eksplodert de siste åra. Og i motsetning til på Tverlandet er det ikke noen enkel sak å legge om veien her. Små lokalsamfunn som Gøya blir fort skadelidende når økt mobilitet, redusert reisetid og sentralisering trumfer andre hensyn i samferdselspolitikken. Da bør vi i det minste kunne forvente at vegeier gjør det som er mulig for å ivareta trafikksikkerheten. Eksempelvis blir det utfordrende for De Grønne å jobbe for samarbeidsprosjektet om fylkesvei 812 og 813 med Saltdal og Beiarn kommuner, som har økt pendling og mer trafikk som uttalt mål, før lokale trafikksikkerhetstiltak er gjennomført.

De Grønne vil fortsette å jobbe for gang- og sykkelvei i Gøya, og oppfordrer lokalbefolkninga til å gå i dialog med fylkeskommune og vegvesenet om kortsiktige tiltak som kan forbedre situasjonen.