Fotocredit:

Et budsjett for et grønnere Bodø

27. november, 2016

Torsdag ble samarbeidspartienes forslag til budsjett og økonomiplan lagt fram for formannskapet. Gjennom 2017-budsjettet trapper vi opp arbeidet for en grønnere kommune. Utlånssentral for fritidsutstyr, økt andel økologisk mat i kommunens kjøkken og innfasing av elbiler i kommunens bilpark er noen av valgløftene vi tar sikte på å innfri i løpet av året som kommer. Vi har også fått gjennomslag for å sette av penger til et forprosjekt for en mer framtidsretta utforming av Hålogalandsgata (bildet), og for å styrke kommunens miljøarbeid med en ny stilling som miljøkonsulent.
Andre gode, grønne saker i de rødgrønnes budsjett er initiativ for økt bruk av massivtre i kommunale byggeprosjekter, tilrettelegging for salg av lokalmat og kunnskapssenter for landbruk på Vågønes.
Det store, økonomiske løftet i neste års budsjett går til å videreføre økningen i antall stillinger i Bodø-skolen. Her er det full enighet innad i posisjonen. Tilstrekkelig antall voksne i skolen er avgjørende for å se behovene og potensialet hos den enkelte elev. Derfor var det ikke aktuelt å gå med på rådmannens forslag å redusere antall årsverk i skolen.
Sist, men ikke minst, oppretter vi to nye stillinger hos Krisesenteret i Salten. Krisesenteret har hatt et sterkt ønske om å få på plass en barnefaglig assistent og en miljøterapeut for menn. De Grønne er glade for å bidra til at disse kommer på plass.
Sammen med samarbeidspartiene våre ser vi fram til å fortsette arbeidet for en grønnere og mer medmenneskelig kommune!