Fotocredit: Paro N. Lyngmo

Danielle valgt inn i sentralt tillitsverv

26. april, 2020

Miljøpartiet De Grønne avholdt lørdag tidenes første heldigitale landsmøte i norsk politikk. Der ble vår egen Danielle Johanna Hansen valgt inn på fast plass i styret til Grønt Kvinnenettverk. Med det beholder Bodø sin plass i styret, etter at Elise Gryt fra Skjerstad går ut eller flere år med styreverv.

Danielle er første vara til Bodø bystyre for De Grønne. Hun sitter i også i 17. mai-komiteen og er vara til samfunnsutvalget og råd for rus og psykisk helse.

– Jeg gleder meg til å jobbe for den interseksjonelle, normkritiske og grønne feminismen Miljøpartiet De Grønne står for, og takker landsmøtet for tilliten, sier Danielle.

Ifølge vedtektene er nettverkets formål å sikre at Miljøpartiet De Grønne formes og frontes av kvinner og kvinners perspektiver, jobbe for partiets medmenneskelige fokus, arbeide for likeverd mellom kjønnene på alle samfunnsområder, og at partiet skal engasjere kvinner i alle samfunnslag til grønt politisk arbeid.