Fotocredit:

Bodø er i gang – nå vil vi at alle kommuner skal gjøre det samme!

I 2020 vedtok et enstemmig bystyre at Bodø kommune skal utarbeide en egen handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold. Lørdag ba landsstyret i Miljøpartiet De Grønne alle andre kommuner gjøre det samme.

20. juni, 2023

– Vi tror kommunene blir enda bedre og mer attraktive av å legge til rette for at alle kan få være seg selv.

Det sier Astrid-Marie Silåmo fra Bodø, en av Nordlands representanter i landsstyret. Hun jubler over at uttalelsen ble vedtatt.

– Alle skeive har krav på å bli sett, inkludert og behandlet med respekt på linje med befolkningen for øvrig. Da må kommunene sette sine ansatte i stand til å hjelpe alle som trenger det, enten en jobber i helsevesenet, i krisesentrene, i skolen, i NAV eller i flyktningetjenesten, sier Silåmo.

 

Her er vedtaket fra Miljøpartiet De Grønnes landsstyre:

ALLE KOMMUNER SKAL VÆRE ÅPNE OG TRYGGE FOR SKEIVE

Derfor vil De Grønne jobbe for

• bedre og mer inkluderende behandling for transpersoner
• at samfunnet tilpasses mangfoldet i kjønn på alle nivåer, ved at språkbruk, skjemaer, garderober, toaletter og andre områder hvor kjønn er et tema også tar høyde for at ikke alle er mann eller kvinne, men at noen også står utenfor tokjønnsnormen.
• At alle norske kommuner utarbeider handlingsplaner for kjønn-, kjønnsutrykk og seksualitetsmangfold
• at normkritiske og interseksjonelle perspektiv inkluderes i alle relevante planer utarbeidet av kommunen og fylkeskommunen (som for eksempel innenfor felt om psykisk helse, asyl og flyktninger, og krisesentre ).
• å få på plass flere helsestasjoner som er spesialiserte innenfor kjønn og seksualitet over hele landet, som kan heve fagmiljøet og øke bevisstheten rundt skeives utfordringer.
• at helsearbeidere har kjennskap til de identitetsmessige utfordringene skeive kan stå i, og prosessen det kan være å komme ut.
• et kompetanseløft på hatkriminalitet mot skeive hos politiet, både lokalt og nasjonalt.
• flere møteplasser og samlingssteder for skeive i hele Norge.
• å styrke hjelpetelefontilbud som regjeringen har kuttet.
• å få på plass et minnesmerke for å minnes de som døde av AIDS-epidemien
• at det finnes tilgjengelige helsestasjoner for ungdom, som et tillegg til skolehelsetjenesten.
• at alle ansatte i barnehager og skoler skal ha rosa kompetanse.
• at skolehelsetjenesten styrkes med øremerkede midler til heltidsstillinger av helsesykepleiere slik at alle kommuner og fylker minst kan oppfylle normtallene for helsesykepleiere i skolen.
• at arbeidet med seksualitetsundervisning ikke overlates til kommunene alene. Det trengs et nasjonalt kompetanseløft for seksualitetundervisning i barnehage og skole, som også inkluderer kjønns-, relasjons- og seksualitetsminioriter.
• at Pride-arrangement og -tiltak får årlig støtte fra kommuner og fylkeskommuner på grunnlag av å være helsefremmende og inkluderende tiltak.
• at forsamlingsfriheten sikres ved at det sørges for beskyttelse og tilretteleggelse av Pride-arrangementer, bl.a. gjennom arrangementssikring fra politiet.