Fotocredit:

Ber bystyret erklære klimakrise

3. mai, 2019

Torsdag i neste uke skal Bodø bystyre vedta kommunens ny klima- og energiplan. Da vil Miljøpartiet De Grønne foreslå at Bodø skal gjøre som det britiske parlamentet nettopp har gjort, og erklære at vi befinner oss i en unntakstilstand som følge av klimaendringene.

– Skal vi mobilisere bredt for å unngå en økologisk kollaps, er første steg å anerkjenne at vi står ovenfor en eksistensiell krise. Klimapolitikken på alle nivåer av samfunnet har altfor lenge blitt behandlet som noe vi kan gjøre med de ressursene vi har til overs, og uten at det går utover målet om økonomisk vekst og økt materielt forbruk. Alvoret i situasjonen tilsier nå et sterkere fokus og mer effektive tiltak for å kutte utslipp, sier Håkon Møller, De Grønnes representant i Bodø bystyre.

Sentralt i debatten om klimaplanen blir hvor mye Bodø skal kutte i utslippene fram mot 2030.

– FNs klimapanel har slått fast at de globale utslippene må halveres innen 2030 hvis vi skal nå 1,5 gradersmålet. Det betyr at rike land som Norge må kutte langt mer enn 50 %, og byene må ligge i front. Når byer som Tromsø, Stavanger og Bergen har vedtatt å kutte 80-100 % av sine utslipp innen 2030, er det for slapt at Bodø bare skal kutte 60 %, som PNM-komiteen har innstilt på, sier Møller.

Ifølge forslaget til klima- og energiplan skal det utarbeides årlige, sektorvise klimabudsjett som skal sikre at Bodø beveger seg mot 2030-målet. Klimabudsjettene blir viktige styringsverktøy for kommunens klimaarbeid, mener Møller. Han viser til at utslippene økte fra 2016 til 2017, og er høyere i dag enn de var i 2009.

– For oss i De Grønne har årlige klimabudsjett og -regnskap vært en kampsak siden vi kom inn i bystyret i 2015. Med klimabudsjettene unngår vi at klimamålet blir en symbolsk «tenk på et tall»-øvelse. Nå må rådmannen faktisk vise at kommunen bidrar til utslippskutt. Kutter vi ikke nok ett år, må vi ta det igjen året etter.

Britenes vedtak kommer etter at selvstyremyndighetene i Skottland og Wales har gjort lignende vedtak. Dette er en reaksjon på kravene fra klimastreikende ungdom og bevegelsen Extinction Rebellion. De krever at styresmaktene verden over erkjenner at global oppvarming, ødeleggelsen av biosfæren og masseutryddelsen av arter er vår tids største utfordringer.

– Vi tror Bodø-folk oppriktig ønsker å leve i en kommune som gjør sitt for å skape ei trygg framtid. Nå har vi muligheten til å vise at vår velstand ikke skal gå ut over dem som kommer etter oss, avslutter Møller.