Styret 2018

30. april, 2015

Dag Bastholm (f. 1954), leder

Dag er født i Oslo, og utdannet arkitekt fra NTNU i Trondheim. Han har bodd i Bodø siden 1997, og jobber i Nordland Fylkeskommune i kultur-, miljø- og folkehelseetaten.

Politisk interesserer Dag seg for byutvikling, kulturpolitikk, regionalpolitikk, kulturminner, naturforvaltning, plan og arkitektur.

Mobil: 975 29 993
E-post: dagbastholm@gmail.com

 

Håkon Møller (f. 1982), sekretær

Håkon er født og oppvokst i Halden. Han ble politisk aktiv i Oslo, der han blant annet stiftet og ledet MDGs lokallag i bydelen Ullern.

Håkon har studert språk og historie ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Østfold. Han har tidligere jobbet som fagoversetter og korrekturleser, men har siden 2009 livnært seg som frilansmusiker på heltid. I politikken brenner han spesielt for arealplanlegging og samferdsel.

Håkon er De Grønnes gruppeleder i bystyret og leder for komité for plan, næring og miljø.

Håkon er gift med Synnøve fra Skjerstad og har to sønner på 3 og 0 år.

Mobil: 415 42 786
E-post: hakonmoller@gmail.com

 

Christopher Hermansen (f. 1998), kasserer

Christopher kommer fra Tverlandet og er lærling hos Torghatten Nord, der han trafikkerer helgelandskysten med MS Gjerøy.

Christopher engasjerer seg spesielt i politikk som angår elever og lærlinger. Han innehar også vervet som kasserer i MDG Nordland.

Mobil: 974 99 038
E-post: hermansenchristopher@gmail.com

 

 

Paro N. Lyngmo (f. 1979), styremedlem

Paro er gründer og bodøværing. Hun er utdannet bachelor i musikk med fordypning i klassisk sang og har videreutdanning innen blant annet psykologi, pedagogisk veiledning, personalledelse og kommunikasjon (fra UiN og NTNU).
Til daglig er hun daglig leder / eier i Stemmeprakt AS, hvor hun jobber både musikalsk, som artist og pedagog, og med det egenutviklede formidlingskonseptet «Få det sagt».
Politisk interesserer Paro seg for oppvekst, skole, næringsliv og kultur.
Paro er gift med Thomas, og har til sammen tre gutter.

Mobil: 971 74 367
Epost: paro@stemmeprakt.no

 

Bjørn Vidar Vangelsten (f. 1969), styremedlem

Bjørn Vidar forsker på miljø og grønt skifte ved Nordlandsforskning. Han flyttet til Bodø i 2016, og har tidligere bodd i de aller fleste regioner i Norge i oppveksten og i forbindelse med studier og jobb. Han er utdannet bygningsingeniør og geotekniker ved NTNU og har tilleggsutdannelser i utviklingsstudier og økologisk økonomi. Han har tidligere forsket på risiko og samfunnssårbarhet relatert til naturkatastrofer.

I dag er han mest interessert i å bygge kunnskap om miljø- og klimatruslene vi står overfor, og hvordan vi kan utvikle oss som mennesker og samfunn til beste for både oss selv og naturen rundt oss. Bjørn Vidar har vært medlem av MDG siden 2009. Han er gift med Amsale som opprinnelig er fra Etiopia, og sammen har de en datter på fire år.

Mobil: 992 54 275
Epost: b-v-v@online.no

 

Danielle Johanna Hansen (f. 2000), representant for Grønn Ungdom

Danielle går studiespesialiserende ved Bodin videregående skole. Hun har tidligere vært med i Bodø Ungdomsråd, Unge Stormen og engasjert i AGEMA.

Danielle er talsperson for Grønn Ungdom Nordland og styremedlem i MDG Nordland. Hun engasjerer seg også i flere frivillige organisasjoner innen politikk og kultur.

Mobil: 476 06 686
Epost: daniellejhansen@outlook.com

 

Inger Simonsen (f. 1955), varamedlem

Inger er bodøværing og har vært opptatt av miljø og dyrevern siden hun bodde i Storbritannia på 70- og 80-tallet. Hun har en bachelor i psykologi fra Storbritannia og sosionomutdanning fra Høgskolen i Nordland, i tillegg har hun en master i ledelse fra BI. I det daglige jobber hun som rådgiver ved Nordlandssykehuset.

Inger er gift med Steven og har to voksne sønner.

Mobil: 906 63 992
Epost: inger.simonsen@gmail.com