styret

30. april, 2015

Håkon Møller (f. 1982), leder

Håkon er født og oppvokst i Halden. Han ble politisk aktiv i Oslo, der han blant annet stiftet og ledet MDGs lokallag i bydelen Ullern.

Håkon har studert språk og historie ved Universitetet i Oslo og Høgskolen i Østfold. Han har tidligere jobbet som fagoversetter og korrekturleser, men har siden 2009 livnært seg som frilansmusiker på heltid. I politikken brenner han spesielt for arealplanlegging og samferdsel.

Håkon er De Grønnes gruppeleder i bystyret og leder for komité for plan, næring og miljø.

Håkon er gift med Synnøve fra Skjerstad og far til Åsmund (2 år).

Mobil: 415 42 786

E-post: hakonmoller@gmail.com

 

 

 

Christopher Hermansen (f. 1998), kasserer

Christopher kommer fra Tverlandet og er lærling hos Torghatten Nord. Han er sekretær for Grønn Ungdom Nordland. Christopher engasjerer seg i politikk som angår elever og lærlinger, og er saksperson for utdanningspolitikk i MDG Nordland.

E-post: hermansenchristopher@gmail.com

Mobil: 974 99 038

 

Inger Simonsen (f. 1955), styremedlem

Inger er bodøværing og har vært opptatt av miljø og dyrevern siden hun bodde i Storbritannia på 70- og 80-tallet. Hun har en bachelor i psykologi fra Storbritannia og sosionomutdanning fra Høgskolen i Nordland, i tillegg har hun en master i ledelse fra BI. I det daglige jobber hun som rådgiver ved Nordlandssykehuset.

Inger er gift med Steven og har to voksne sønner.

E-post: inger.simonsen@gmail.com

Mobil: 906 63 992

 

Dag Bastholm (f. 1954), styremedlem

Dag er født i Oslo, og utdannet arkitekt fra NTNU i Trondheim. Han har bodd i Bodø siden 1997, og jobber i Nordland Fylkeskommune i kultur-, miljø- og folkehelseetaten.

Politisk interesserer Dag seg for byutvikling, kulturpolitikk, regionalpolitikk, kulturminner, naturforvaltning, plan og arkitektur.

Mobil: 975 29 993

E-post: dagbastholm@gmail.com

 

Danielle Johanna Hansen (f. 2000), varamedlem

Danielle går studiespesialiserende ved Bodin videregående skole.

Danielle har tidligere vært med i Bodø Ungdomsråd, Unge Stormen og engasjert i AGEMA.

Danielle er talsperson for Grønn Ungdom Nordland, leder i Northcon, og styremedlem i 8. mars-komitéen i Bodø. Hun er også engasjert i Operasjon Dagsverk og Elevorganisasjonen.

E-post: daniellejhansen@outlook.com

Mobil: 476 06 686

 

preview

Egil Johan Mathisen (f. 1984), varamedlem

Egil er student, med en bachelor i historie fra Universitet i Nordland, og ansatt i Posten.

Politisk er det viktig for Egil at vi gjør samfunnet vårt mer bærekraftig. Vi må bort fra vekstpolitikken som legger opp til at vi skal tjene mer for å forbruke mer.

Mobil: 95177934

Epost: egilmathisen@hotmail.com

 

 

Gunnar Lund (f. 1954), varamedlem