Lobbyregister

MØTER MED MILJØPARTIET DE GRØNNES BYSTYREGRUPPE

14. juli, 2018

I De Grønne elsker vi åpenhet! Vi ønsker å være offentlig om hvem vi møter og hvilke tema vi diskuterer. Høsten 2018 oppretter vi derfor et eget lobbyregister.

Registeret skal informere om våre møter med organiserte og profesjonelle aktører, alt fra store kommersielle selskaper til små interesseorganisasjoner. Varslere og andre som vi møter som privatpersoner, fører vi ikke opp her. Registeret har vi foreløpig holdt enkelt og ubyråkratisk, men kom gjerne med dine synspunkter og råd.